Twitter | Search | |
Sherman Theatre
Cardiff's award-winning theatre / Theatr wobrwyol Caerdydd
20,727
Tweets
5,531
Following
24,183
Followers
Tweets
Sherman Theatre 10h
Ymunwch â ni yr wythnos hon am ddarn egnïol o theatr gig - Electrolyte gan . Dewch i weld chwe aml-offerynnwr yn asio cerddoriaeth fyw a straeon eofn. 18 Mehefin
Reply Retweet Like
Sherman Theatre 10h
Join us this week for an energetic piece of gig theatre - Electrolyte by . Witness six multi-instrumentalists seamlessly integrate live music with expert storytelling. 18 June Tickets:
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 15
Seren y noson ar gyfer ein Clwb Comedi'r Stiwdio nesaf yw Charlie Baker. Dyma glip o Charlie yn perfformio yn ystod 'Channel 4's Comedy Gala'. Archebwch o flaen llaw ar gyfer tocynnau gostyngedig o £9:
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 15
Charlie Baker is our headliner for this month's Studio Comedy Club. Take a look at him in action during Channel 4's Comedy Gala Book in advance to get your hands on earlybird tickets for just £9:
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 14
Gwrandewch ar beth oedd gan gynulleidfaoedd iau i'w ddweud am Transporter gan . Mae'r ddrama newydd hon am hunaniaeth a dechreuadau newydd yn berffaith ar gyfer oedolion a phobl ifanc dros 10 oed. 20 - 22 Meh
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 14
"It really made me think" "It resonates with me as a teenager" Hear what younger audiences had to say about Transporter from . This new play about identity and new beginnings is perfect for ages 10+. 20 – 22 June
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 14
Rydym yn edrych ymlaen at ymuno â i chwilio am y genhedlaeth nesaf o berfformwyr gwrywaidd. Dewch i'n gweithdy ar 23 Medi. Rhagor o wybodaeth:
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 14
We’re excited to be joining on their search for the next generation of male performers. Come to our Taster workshop on 23 Sept. Find out more:
Reply Retweet Like
Sherman Theatre retweeted
Penguin Live Jun 12
The amazing is going on tour with her first cookbook 'Where the Wild Cooks Go'. Join her for an unforgettable evening of poetry readings, a sprinkling of singing and stories of the food and places she fell in love with on her travels!
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 14
Llongyfarchiadau ar eich newyddion cyffrous. Mae wedi bod yn bleser i weithio gyda chi. Dymuniadau gorau ar gyfer y dyfodol.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 14
Congratulations on your exciting news. It's been great working with you. Wishing you all the best for the future.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 13
Mae Transporter yn ddrama newydd doniol ac eofn gan . Dyma stori merch o'r enw Maya. Merch sy'n 13 oed o hyd. Merch sy'n symud o hyd. Dyma hanes ymgais ddi-ddiwedd i ddod o hyd i'r lle diogel olaf ar y ddaear.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 13
Transporter is a funny and fearless new play by . It is the story of a girl called Maya. A girl who is always thirteen. A girl who is always on the move. It is a story of a never-ending search for the last safe place on earth.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 13
Mae Electrolyte yn dod i'r Sherman am un noson yn unig nos Fawrth nesaf. Darn o theatr gig sydd wedi ennill sawl gwobr yw Electrolyte, ac mae'n archwilio iechyd meddwl mewn ffordd rymus ar gyfer cynulleidfa gyfoes. Peidiwch â'i cholli.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 13
Electrolyte comes to Sherman Theatre for one night only next Tuesday. Electrolyte is a multi-award-winning piece of gig theatre that powerfully explores mental health for a contemporary audience. Don't miss it.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 12
Yn perfformio fel rhan o Glwb Comedi'r Stiwdio y mis hwn yw Charlie Baker sydd wedi ymddangos ar Comedy Gala a The Last Leg ar Channel 4, ochr yn ochr ag enillydd y 'Welsh Unsigned Stand Up Award 2018' Calum Stewart. Rhagor o actau i'w gyhoeddi yn fuan.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 12
For this month's Studio Comedy Club we're joined by Charlie Baker who you may have seen on Channel 4’s Comedy Gala or The Last Leg, alongside winner of the Welsh Unsigned Stand Up Award 2018 Calum Stewart. Plus more acts to be announced. Book now:
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 12
The second night of readings from will include Parti Priodas by Gruffudd Eifion Owen and Nhw by Lowri Morgan. This is a pay what you decide event.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre Jun 12
Bydd yr ail noson o ddarlleniadau yn cynnwys Parti Priodas gan Gruffudd Eifion Owen a Nhw gan Lowri Morgan. Mae'r digwyddiad yma ar system talwch faint a fynnwch.
Reply Retweet Like
Sherman Theatre retweeted
Gruffudd Eifion Owen Jun 12
Darlleniad o fy nrama newydd 'Parti Priodas' heno yn . Diolch am y cyfle gwych yma! Drysau yn agor am 7.30. Dewch i gefnogi!
Reply Retweet Like