ಶಕುಂತಲ ನಟರಾಜ್ Shakunthala Jul 21
. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಹೊರ ಬರುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿರುವ ಅತೃಪ್ತ ಶಾಸಕರು 😀😀😀😀 ಕುಮಾರಣ್ಣ ಕುಮಾರಣ್ಣ..