Сетланс (България) Jun 16
Исландия е най-мирната страна в света. Къде е България?