Seedmusic artists Jul 7
<<... petit i instructiu passeig per la varietat de tons i registres que conviuen en la composició catalana actual>> 📝 Ressenya de l' de al nou número de la |