Sosiaali- ja terveysministeriö May 26
Replying to @KristaKiuru @akpekonen
Ministrarna och : Nu är det dags att se över rehabiliteringen. Målet är ett jämlikt, kostnadseffektivt och styrbart system som stärker rehabiliteringsklientens förmåga att klara sig i sin egen verksamhetsmiljö.