Twitter | Search | |
STAR2Project
STAR2 main objective is to ensure functionality, recognized by men and women, of the newly established local governments.
132
Tweets
54
Following
68
Followers
Tweets
STAR2Project Mar 11
Finalizohet seria e trajnimeve për Procedurat Standarde të Veprimit! 93 përfaqësues të Bashkive janë trajnuar në Burimeve Njerëzore, Publik & Buxheti. Do organizohet dhe 1 konference kombëtare, ku do shpërndahet dhe paketa përfundimtare .
Reply Retweet Like
STAR2Project Mar 11
Kemi shpallur dy pozicione të reja pune. Aplikoni! Eshtë një mundësi e shkëlqyer për t'ju bashkuar projektit!
Reply Retweet Like
STAR2Project Sep 4
STAR 2, nisi një seri prej 6 trajnimesh rajonale të thelluara mbi procesin e menaxhimit të aseteve. Trajnimi synon të ofrojë njohuri mbi rregullat themelore, teorinë dhe praktikat më të mira në këtë fushë. Sesioni i parë trajnues filloi në qytetin e Berat.
Reply Retweet Like
STAR2Project Aug 27
Read this article on STAR2 project support to Albanian Municipalities to publish on line the Municipality Councils Decisions!
Reply Retweet Like
STAR2Project 30 Jul 18
STAR2, mbështet 61 bashkitë në ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative e Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit. Lezhë- përfaqësues nga bashkitë Kurbin, Lezhë e Mirditë po trajnohen mbi hartimin e PSV.
Reply Retweet Like
STAR2Project 27 Jul 18
Golem/ Sesion trajnues për bashkitë, mbështetur nga STAR2 për ngritjen e kapaciteteve për Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit. Pjesëmarrëse bashkitë Durrës, Krujë, Shijak, Kamëz dhe Vorë. Veç trajnimit bashkitë po punojnë në grup për hartimin e PSV.
Reply Retweet Like
STAR2Project 21 Jul 18
Sesioni 2 trajnues për 61 bashkitë, mbështetur nga STAR2,për ngritjen e kapaciteteve për zbatimin e Kodit të Procedurave Administrative e Hartimin e Procedurave Standarte të Veprimit. Trajnimi mbahet në Sarandë me pjesëmarrjen e bashkive Sarandë, Delvinë, Finiq,Himarë e Konispol.
Reply Retweet Like
STAR2Project 13 Jul 18
Drejtori i AMVV Bekim Murati flet në Vizion + për mbështetjen e STAR2 për forcimin e qeverisjes vendore në Shqipëri. STAR2 mbështetet nga , qeveria e Zvicrës dhe qeveria e Shqipërisë. Intervista:
Reply Retweet Like
STAR2Project retweeted
Romina Kuko 11 Jul 18
Sot në Këshillin Konsultativ të Qeverisjes Qendrore -Vetëqeverisjen Vendore diskutuam Instrumentat për Transparencë &Llogaridhënie efektive të qeverisjes vendore;Me gjithë kuadrin ligjor nxitës për transparencë dhe llogaridhënie zbatimi i tij efektiv në nivelin vendor ende sfidë
Reply Retweet Like
STAR2Project 11 Jul 18
Consultative Council/The Commissioner on the Right to Information and Personal Data Protection referred to the Transparency Program as an important instrument for Local Govern. that will have an impact on the implementation of the Law “On the right to information” at local level.
Reply Retweet Like
STAR2Project 11 Jul 18
Consultative Council/ “A core dimension of UNDP assistance is to improve LG by means of increasing transparency, accountability, ethics and integrity, and civic engagement in decision making ”, said Limya Eltayeb, UNDP Country Director in Albania.
Reply Retweet Like
STAR2Project 11 Jul 18
The instruments for Transparency and effective Accountability of Local Government were introduced today at the Central and Local Self-Government Consultative Council.
Reply Retweet Like
STAR2Project 3 Jul 18
Aplikoni! Janë hapur thirrjet për propozime për "Forcimin e etikës publike dhe integritetit për qeverisjen vendore". Time to apply! Calls are open for proposal on "Increasing local governance public ethics and integrity". Link:
Reply Retweet Like
STAR2Project 29 Jun 18
IV Steering Committee of STAR2 Project.The SC appreciated project’s implementation intensity so far & urged to preserve this intensity to meet the objectives in time. STAR2 is funded by , , Switzerland, USAID, & Albanian Government
Reply Retweet Like
STAR2Project 28 Jun 18
Informing session/ In the framework of the project, 180 heads in the directories of finance, budget, internal audit and self-local government units’ services will be trained with the presence of SSA experts.
Reply Retweet Like
STAR2Project 28 Jun 18
Sesioni informues- Në kuadër të projektit, 180 drejtues në drejtoritë e financës, buxhetit, auditit të brendshëm dhe shërbimeve të njësive të vetëqeverisjes vendore do të trajnohen me praninë e ekspertëve të KLSh.
Reply Retweet Like
STAR2Project 28 Jun 18
UNDP Country Director Limya Eltayeb: “UNDP is committed to support the strengthening LGU, be it towards increasing administrative capacities& effective exercise of municipal functions,improved service delivery or and accountability of the municipalities towards citizens.
Reply Retweet Like
STAR2Project 28 Jun 18
Limya Eltayeb,drejtore e PNUD në Shqipëri: PNUD, i angazhuar të vijojë mbështetjen, për të ngritur kapacitetet administrative për 61 bashkitë për t’i ndihmuar në rritjen profesionale të ushtrimit të funksioneve të bashkive, që bashkitë të jenë më efikase në ofrimin e shërbimeve.
Reply Retweet Like
STAR2Project 28 Jun 18
Po ndodh/ Tryezë informuese, STAR2 mbështet 61 bashkitë për forcimin e kapaciteteve për të rritur zbatueshmërine e rekomandimeve të KLSH/STAR2 supports the 61 municipalities to strengthen capacities to better implement the recommendations of the Supreme State Audit Office
Reply Retweet Like
STAR2Project 27 Jun 18
STAR2, mbështet 61 bashkitë e vendit në forcimin e kapaciteteve njerëzore në fushën e menaxhimit financiar. Në Berat u zhvillua sesioni i 4 informues me pjesemarrjen e bashkive: Fier, Patos, Roskovec, Lushnje, Divjakë, Mallakastër, Berat, Ura Vajgurore, Kuçovë, Skrapar, Poliçan.
Reply Retweet Like