SOM Caldes.org May 24
#13 La seguretat municipal ha de tenir com a objectiu la cohesió entre els veïns i les veïnes fomentant l’educació cívica. #14 Treballarem per tenir un inventari del béns i recursos municipals, minimitzant costos i optimitzant serveis.