SER Ràdio Lleida 11 Oct 16
Què té que és el lloc triat per l'empresari Antoni Campins (a la foto) per elaborar sake?