Rusty, 28 Dec 13
Replying to @BerisLV
tas ka kaimiņi xmas reontēja urba un utt savā dzīvoklī ir ņemts vērā. Un zinu kā turpmāk rīkoties.