Rosa Sensat Jun 15
El perill quan el conjuguem en futur dissuadeix poc i, a sobre, ser i existir virtualment ara és irrenunciable