Rosa Sensat Sep 10
Sabem també que l’educació no és neutral. Marta Mata va dir que “és bo que els nens sàpiguen que els seus mestres són tan normals que fins i tot tenen la seva opció política -i religiosa-. I que són tan mestres que no la inculquen”