רון חולדאי May 8
היום אנחנו זוכרים יחד. מקיימים אחוות לבבות של זיכרון, אבל וכאב. אבל האם נוכל להמשיך לקיים אותה מבלי שאנו יכולים לדבר בינינו? אני חש שאנחנו מדברים ומקשיבים פחות. כל מחלוקת הופכת לריב, כל שאלה – לבגידה. כמעט ואיננו מצליחים לשוחח בכנות על שאלות היסוד של קיומנו כאן בארץ הזו.