רון חולדאי Mar 22
העיר העברית הראשונה מברכת את מי שתרמה תרומה אדירה לתרבות העברית במדינת ישראל! נעמי פולני - כלת פרס ישראל.