רון חולדאי Feb 21
המציאות עולה על כל דמיון. בנימין נתניהו מנהיגנו מכניס את הכהניזם המוקצה לכנסת בדלת הראשית ובכבוד מלכים. הרועה התעוור והשתגע, והכבשים שותקות. ידידיי בליכוד, עד מתי?