Robert Winnicki Nov 13
Zasada pomocniczości, subsydiarność-jedna z podstawowych zasad Katolickiej Nauki Społecznej. Państwo wkracza tylko tam, gdzie społeczeństwo, naród, nie jest w stanie poradzić sobie oddolnie. Wszystko upaństwawiać chcą z kolei faszyści i socjaliści.O to chodzi Derze i Glińskiemu?