Revista Trípodos May 23
Avui i demà, assisteix a la Conferència internacional sobre científiques de Ciències Socials i Humanitats