Reuf Bajrović Nov 5
Replying to @ReufBajrovic
3. Ako se pogleda službene ciljeve Četničkog pokreta i Tzv. strateške ciljeve Rep Srpske BiH iz maja 1992. postaje jasno da su to bili glavni ciljevi i da su oni i ispunjeni potpuno.Realnije je da će istočni dio Sandžaka biti u jednoj državi sa Kosovom nego sa BiH. To je realnost