El Rebost del Pages Sep 15
😱😱 Pollets de faisà mentre llaurem els camps de les bledes espigades per la llavor! Cada dia, amb sorpreses el camp!