Ramon Humet Nov 10
Treballo diferents espectres amb aproximació d'1/4 de to.