Ramon Humet Nov 9
La fragilitat és la consciència de l’horitzó de la no-existència. Així com en un capvespre al bosc, els colors, els sons i les olors fan eclosió, el llindar del so al silenci transforma la claredat de la nota timbrada en una situació ambigua, rica en matisos. (1/5)