Twitter | Search | |
Raad van State
De Raad van State is onafhankelijk adviseur over wetgeving en bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland.
2,117
Tweets
18
Following
18,281
Followers
Tweets
Raad van State Mar 26
Raad van State beslist op 31 maart of de zittingen van de Afdeling bestuursrechtspraak na 6 april doorgaan.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 26
Replying to @JeroenSoeteman
Goed gezien. En dank voor de oplettendheid, we zullen de volgende keer origineler zijn.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 26
Afdeling advisering adviseert in advies over wetsvoorstel over ongevraagde telemarketing om een maximale termijn te stellen voor het bewaren van contactgegevens van klanten. Zelfregulering door de sector ligt niet voor de hand.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 26
Ook vandaag zijn er uitspraken in vreemdelingenzaken gepubliceerd. Daaruit kan volgen dat uitzetting van vreemdelingen mogelijk is . Maar natuurlijk moet de staatssecretaris van J&V steeds zelf beoordelen of dat ook in deze crisissituatie moet doorgaan.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Vice-president vertelt in een podcast van over zijn werk tijdens deze weken
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak doet vandaag een voorlopige uitspraak in een zaak die vanwege het coronavirus niet op zitting kon worden behandeld. Er is spoed, en de stukken bieden voldoende inzicht in standpunten van partijen.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Afdeling bestuursrechtspraak bevestigt eerdere uitspraak van rechtbank over boete voor tv-opnames op basisschool. Tv-maker filmde kinderen zonder ontheffing van verbod op kinderarbeid. Rechtbank matigde boete tot een bedrag van € 42.000.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Geen nieuwe Five Guys-vestiging aan Reguliersbreestraat in Amsterdam. Burgemeester weigerde exploitatievergunning. Net als rechtbank verklaart Afdeling bestuursrechtspraak bezwaren van Five Guys tegen weigering ongegrond.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Hoger beroepen tegen nieuw gekoeld distributiecentrum in Ridderkerk zijn ongegrond, oordeelt Afdeling bestuursrechtspraak. Omgevingsvergunning blijft dus in stand.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Bestemmingsplan en omgevingsvergunning voor kinderboerderij Nijverdal bevatten gebreken. Gaat om parkeerplaatsen en waterberging. Maar Afdeling bestuursrechtspraak herstelt gebreken in regels zelf, zodat kinderboerderij er kan komen.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 25
Onder uitspraken in deze periode staat dat de voorzitter en de griffier verhinderd zijn de uitspraak te ondertekenen. Wat betekent dit? Waarom doet de Afdeling bestuursrechtspraak dat zo? Meer informatie op de website.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 24
Op dit moment is daar nog geen beslissing over genomen. Voorlopig staan de zittingen die na 6 april zijn gepland nog op de rol om behandeld te worden. Zeer binnenkort zal hier meer duidelijkheid over zijn. En dat laten we uiteraard via onze website en via social media snel weten.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 24
Op 2 en mogelijk 3 juni 2020 behandelt de Afdeling bestuursrechtspraak de zaak over Groningse gaswinning op zitting. Die zaak gaat over het gasjaar 2019-2020. Dat alles natuurlijk onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom het coronavirus.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 23
Samenvatting van advies over herijking van de procedure voor herziening van de Grondwet.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 23
Samenvatting van advies over kiescollege voor Eerste Kamer voor buitenlandse kiezers. Aanpassing van Grondwet zou pas aan de orde moeten zijn na voldoende discussie tussen regering en parlement.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 23
Die uitspraken gaan onder andere over nieuwe woningen in Helmond, een distributiecentrum in Ridderkerk en een hamburgerrestaurant in Amsterdam.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 23
Ook al houdt de Afdeling bestuursrechtspraak voorlopig geen zittingen, de wekelijkse openbaarmaking van uitspraken gaat wel door. Deze week zijn dat 52 uitspraken, die woensdag openbaar worden gemaakt.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 19
Replying to @RaadvanState
Voor een overzicht, zie:
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 19
Ook in deze tijd gaat het werk van de Afdeling advisering door. Deze week stelde de Afdeling advisering onder meer adviezen vast over een vuurwerkverbod en over tarieven van tolken. De adviezen zijn nog niet openbaar, maar gaan nu terug naar de indieners van de wetsvoorstellen.
Reply Retweet Like
Raad van State Mar 18
Een update van de Afdeling bestuursrechtspraak over haar werkwijze de komende weken. Over urgente zaken, zittingen na 6 april en vertragingen door uitstel van zittingen.
Reply Retweet Like