Ramón Flecha Sep 21
La sociologia catalana ha fet més aportacions reconegudes internacionalment en els darrers anys que en els 40 anteriors i ha liderat la recerca i la superació de la VG a les universitats