Týdeník Respekt Nov 1
Roman se brání urputně a v mezích, které mu umožňuje zákon a peníze investované do právníků. Ale se stejnou urputností a pečlivostí se věnuje možným zločinům Romana Janouška česká justice. 👨‍⚖️