Twitter | Search | |
CB_Archif/RC_Archive
Cofnod Henebion Cenedlaethol Cymru. National Monuments Record of Wales.
3,157
Tweets
282
Following
1,125
Followers
Tweets
CB_Archif/RC_Archive 12h
Cofiwch, bydd ein gwasanaeth ymholiadau a’n hystafell ymchwil dros dro yn ailagor yn Ystafell Ddarllen y Gogledd Llyfrgell Genedlaethol Cymru ar ddydd Llun (24 Chwefror).
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive 12h
Remember, our enquiries service and our temporary search room will reopen in the North Reading Room of the National Library of Wales on Monday (24 February).
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 17
Interesting! Would you mind e-mailing us with the details so that we can pass the info on (nmr.wales@rcahmw.gov.uk)? We always love hearing about new sites.
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
Casgliad y Werin Cymru Feb 13
Yn y Gynhadledd yn Aberystwyth heddiw mae ein Swyddog Maes Gruffydd Jones a Reina van der Wiel ⁦⁩ yn sôn am bwysigrwydd yr Archif Cof ar wefan ⁦⁩ ar gyfer
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
People's Collection Wales Feb 13
At Aberystwyth today, Field Officer Gruffydd Jones and Reina van der Wiel ⁦⁩ introducing the Memory Archive on ⁦⁩ and its importance for
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 12
Hen Gaer, also known as Broncastellan or Caer Shon. Strong and imposing hillfort east of Bow Street, . Oblique aerial photograph taken by RCAHMW’s aerial archaeologist , 12th July 2013. Learn more here:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 12
Hen Gaer, hefyd yn cael ei alw’n Broncastellan neu Caer Shon. cryf a mawreddog i’r dwyrain o Bow Street, . Llun o’r awyr wedi’I tynnu gan archaeolegwr awyrol y CBHC, , ar 12fed Gorffennaf 2013. Dysgwch mwy yma:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
CBHC / RCAHMW Feb 10
⚓️ UWCH YMCHWILYDD (ARFOROL) ⚓️ ● Swydd llawn amser parhaol yw hon. ● Graddfa gyflog: £29,859 i £36,500 y flwyddyn. ● Gellir cael manylion pellach a ffurflen gais yma: ● Dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau: 17 Mawrth 2020.
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
CBHC / RCAHMW Feb 10
⚓️ SENIOR INVESTIGATOR (MARITIME) ⚓️ ● Full time, permanent position ● Salary scale: £29,859 to £36,500 per annum. ● Full details and an application form can be found here: ● Closing date for applications: 17 March 2020.
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
CPAT Feb 10
Our group are giving a talk at the conference on Wednesday 12th Feb at the Aberystwyth Arts Centre in the Digital Heritage Session at 13:30. Join us to hear our group talk about some of the wonderful work they've done over the past year!
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 10
Oblique of Din Lligwy settlement, Moelfre. A later type walled settlement, significant quantities of material recovered here in 1905. Photograph by RCAHMW’s aerial , 12/7/2013. Learn more:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 10
Ffotograff o’r awyr yn dangos aneddle Din Lligwy, Moelfre. Aneddle amgaerog o’r cyfnod hwyr, darganfyddwyd nifer o ddeunuddiau yma yn 1905. Ffotograffwyd gan o’r CGHC ar 12fed Gorffennaf 2013. Dysgwch mwy yma:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 7
Oblique of Port , , with beyond. Served as main shipping point for Penrhyn from the late 18th century to the 20th. Photographed by RCAHMW’s aerial , 12 July 2013.
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 7
Ffotograff o’r awyr yn dangos Porth , , hefo tu hwnt. Gwasanaethodd fel prif bwny cludo Penrhyn o’r 18fed ganrif hwyr i’r 20fed. Ffotograffwyd gan o’r CGHC ar 12fed Gorffennaf 2013.
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
Toby Driver Feb 6
Beautiful day for recording archaeology in north Pembrokeshire - including the dainty Carreg Coetan burial chamber, Newport - & a large cupmark low on the edge of the capstone?
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 6
Newly catalogued: Morfa Esgob (Bishop’s Land) field system, , - a rare survival of a pre-nineteenth century field system. Oblique taken by RCAHMW’s aerial , 12 July 2013. Learn more here:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 6
Newydd ei gatalogio: system cae Morfa Esgob, , – system cae prin sy wedi goroesi ers cyn y 19eg ganrif. Ffotograffwyd o’r awyr gan , awyrol CGHC, ar 12fed Gorffennaf 2013. Dysgwch mwy am Morfa Esgob yma:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 5
Oblique of Castell Mawr hillfort, south west of . Possible ritual or ceremonial henge enclosure reused in . Photograph by RCAHMW’s @Toby_Driver, 12/07/2013. Learn more about the site here
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive Feb 5
Ffotograff o’r awyr yn dangos Castell Mawr, i’r dde ddwyrain o . Efallai lloc ddefod cynhanesyddol wedi’i ailddefnyddio yn ystod yr . Ffotograffwyd gan o’r CGHC, ar 12/07/2013. Dysgwch mwy am Castell Mawr yma:
Reply Retweet Like
CB_Archif/RC_Archive retweeted
CBHC / RCAHMW Feb 4
Job Vacancy – Maritime Research Assistant ● This is a full time six-month fixed term appointment starting at the beginning of April 2020. ● Salary: £20,000 per annum ● Closing date for applications: 23 February 2020 Details:
Reply Retweet Like