Twitter | Search | |
CBHC / RCAHMW
Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru (CBHC) Royal Commission on the Ancient and Historical Monuments of Wales (RCAHMW)
11,751
Tweets
2,066
Following
6,113
Followers
Tweets
CBHC / RCAHMW retweeted
CHERISH Project 3h
Mae’r Prosiect CHERISH yn falch o fod wedi cyfrannu tystiolaeth ac astudiaethau achos at ‘Yr Amgylchedd Hanesyddol a Newid Hinsawdd yng Nghymru: Cynllun Addasu’r Sector’:
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
CHERISH Project 3h
CHERISH is proud to have contributed evidence and case studies to the newly-launched ‘Historic Environment and Climate Change in Wales: Sector Adaptation Plan’:
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
ond aeth y storm o ddrwg i waeth yn ystod y nos. Tua 10 y bore y diwrnod wedyn fe dorrodd y dynraff a suddodd y llong danfor maes o law.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
bu’n rhaid i gapten yr ELFIN ofyn i griw’r llong danfor helpu i drwsio pympiau sbydu’r iot. Anfonwyd cwch i’w nôl ac aeth y Parch. George Garrett a’i gyd danforwyr, y Capten W. E. Jackson a George Price, ar fwrdd yr ELFIN wrth i’r iot gael ei thrwsio. Parhawyd â’r daith wedyn,
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
Ar ôl i Garrett ei hatgyweirio, a threfnu i’r iot ager ELFIN ei thynnu, cychwynnodd y RESURGAM am Portsmouth eto. Gadawodd y ddwy long y Rhyl am 10pm ar 24 Chwefror 1880, ond oddi ar Benygogarth, mewn môr garw,
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
RESURGAM, LLONG DANFOR 25 February 1880: Ar 10 Rhagfyr 1879, gadawodd y RESURGAM Benbedw o dan ei bŵer ei hun i ymgymryd ag arbrofion yn Portsmouth ond nid aeth ymhellach na’r Rhyl.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
boarded the ELFIN whilst repairs to the yacht were carried out. The tow resumed, but the gale worsened through the night. At about 10am next day the hawser parted and the submarine subsequently foundered.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
the Captain of the ELFIN had to ask the crew of the submarine to assist in mending the ELFIN’s bilge pumps. A boat was sent to bring them aboard, and Rev George Garret and his fellow submariners, Captain W. E. Jackson and George Price,
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
Replying to @RCAHMWales
After repairs, RESURGAM set out again with Garrett employing the steam yacht ELFIN to tow the vessel. Both vessels left Rhyl at 10pm on 24 February 1880, but off Great Ormes Head in heavy seas,
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW 3h
⚓️RESURGAM, SUBMARINE⚓️ 25 February 1880: On 10 December 1879, the RESURGAM left Birkenhead for naval trials at Portsmouth under its own power but only got as far as Rhyl.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
RC_Enwau Lleoedd 21h
Eisiau gwybod beth rydym wedi bod yn ei wneud yn ddiweddar? Cymerwch gip ar ein blog. Heddiw mae'na enwau lleoedd yn , am bach o newid! Diolch mawr i
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
RC_Enwau Lleoedd 21h
Want to know what we've been up to lately? Have a look at our blog. Today there are place names in for a bit of a change. Diolch to
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
Casgliad y Werin Cymru Feb 23
"Farm Better, Farm Faster With Ferguson" - pan oedd tractorau yn costio £325! ⬇️ Mae'r llun yma yn rhan o Gasgliad Ffermio Archif Cof.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
People's Collection Wales Feb 23
"Farm Better, Farm Faster With Ferguson" - Back when tractors cost £325! 🚜 This image is a part of the Memory Archive Farming collection.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
Y Lolfa Feb 23
Hanes Cymru dros 10,000 o flynyddoed - mae Cymru a'r Môr yn gyfrol uchelgeisiol, ddeniadol, llawn lliw sy'n cyflwyno holl hanes morwrol Cymru. Ar gael nawr!
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW retweeted
Y Lolfa Feb 23
An ambitious and extremely comprehensive reference book with hundreds of colour photos, presenting the whole of Wales' maritime history.
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW Feb 21
Replying to @RCAHMWales
Yr angerdd sydd gan fy nghydweithwyr am eu gwaith sy’n sicrhau cysylltiadau cryf a pharch tuag at y byd hanesyddol, amgylcheddol a chymdeithasol o’n cwmpas, ac mae’r sgiliau a’r wybodaeth sydd gennym yn gwbl unigryw i’r Comisiwn. ❤️
Reply Retweet Like
CBHC / RCAHMW Feb 21
Replying to @RCAHMWales
Dechreuais ddeall pa mor bwysig yw pob un person i sicrhau fod yr adnoddau anhygoel o helaeth yr ydym yn eu casglu, yn derbyn gofal, ac ar gael i gymunedau ledled y byd eu mwynhau.
Reply Retweet Like