RAQUEL SERRAT TUBAU Sep 27
Quan dic que a casa tenim relleu la gent se sorprèn. Sembla una cosa extraodinària quan hauria de ser ben normal. Si l'agricultura i la ramaderia no tenen futur, el món tampoc en tindrà.