Prakash Javadekar Sep 6
Well done šŸ‘, Forest staff & officers ofĀ NagarholeĀ Tiger Reserve for nabbing all the culprits responsible for poaching the Tiger, in such quick time.