Πουτινα Ιρινα Mar 14
Αυτό που εκείνοι δεν "θυμούνται" τούς νεκρούς τής λένε "" όσους διαφωνούν με τις , με ξεπερνάει...