Twitter | Search | |
PLO
PLO er en organisation, der varetager de omkring 3400 praktiserende lægers faglige og økonomiske interesser.
1,681
Tweets
534
Following
2,446
Followers
Tweets
PLO Jul 5
Interessen for at blive praktiserende læge er historisk stor, skriver . ALDRIG er så mange unge læger begyndt at videreuddanne sig i almen medicin. Også i nogle af de lægefattige udkantsområder mærker man den positive udvikling.
Reply Retweet Like
PLO Jul 4
Kære Stinus, stort tillykke. ser frem til samarbejdet.
Reply Retweet Like
PLO Jul 3
Kære Rasmus, tillykke med posten som sundhedsordfører. ser frem til et godt samarbejde om bl.a. at sikre, at alle danskere kan få deres egen praktiserende læge.
Reply Retweet Like
PLO Jun 27
Meget positivt, at den nye regering har fokus på at sikre flere praktiserende læger og større sammenhæng mellem praktiserende læger, kommuner og regioner, siger til .
Reply Retweet Like
PLO Jun 27
Stort tillykke til med posten som sundheds- og ældreminister. ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde, bl.a. om at sikre, at alle danskere kan få deres egen praktiserende læge.
Reply Retweet Like
PLO Jun 26
PLO's formand håber, at en ny sundhedsminister straks går i gang med at sikre flere læger og bedre psykiatri. Tiden er ikke til mere snak.
Reply Retweet Like
PLO Jun 26
Gode intentioner ifht i den politiske forståelse fra : Bedre samarbejde mellem prak. læger, og samt at sikre flere prakt. læger i hele landet. ser frem til et konstruktivt samarbejde med ny sundhedsminister om dette.
Reply Retweet Like
PLO retweeted
Kim Agerholm Brogaard Jun 24
2 ugers almen medicin er, hvad man har på 6 års medicinstudie. Studerende skal introduceres både tidligere og i længere tid på studiet for at øge interessen og rekruttering til almen medicin. Det ser ud til at virke på
Reply Retweet Like
PLO retweeted
Cæcilie Trier Jun 24
Lad de studerende møde almen praksis tidligere og i større omfang under studiet. Det virker på hvor flere stiler efter karriere som almen mediciner ift kandidater fra de øvrige universiteter.
Reply Retweet Like
PLO Jun 24
PLO og FADL foreslår praktikophold for at få flere praktiserende læger ud i landet. Medicinstuderende skal også kende almen praksis
Reply Retweet Like
PLO retweeted
Søren Brostrøm Jun 23
2018 blev 127 af 143 I-stillinger i . i vid.ud.reg Nord besat, men også ans. der ikke fik det ønskede. Altså ikke kun spm. om stillinger, men også hvilke er attraktive. Den drøftelse fortsætter vi gerne med
Reply Retweet Like
PLO Jun 23
Meget ærgerligt, at der trods lægemangel ikke er introstillinger nok til de yngre læger, der gerne vil etablere sig i yderområderne
Reply Retweet Like
PLO Jun 20
Tillykke med posten som politisk ordfører. ser frem til fortsat godt samarbejde både med dig og med den nye sundhedsordfører, Per Larsen.
Reply Retweet Like
PLO retweeted
Yngre Læger Jun 19
9 ud af 10 yngre læger ansat i almen praksis er mere eller mindre bange for at begå fejl, viser ny YL-undersøgelse. Problem, hvis man så praktiserer defensiv-medicin, mener , @YngreLaegers formand.
Reply Retweet Like
PLO retweeted
Maria bundgaard Jun 19
Har de downunder fundet svaret på lægemanglen i tyndt befolkede områder. I Australien er der opstået en ny organisation for rural GPs#ACRRM. Tiltrækker interesserede YL med en særlig rural GP uddannelse, supervision, fleksible arbejdsforhold der tilgodeser familien.
Reply Retweet Like
PLO Jun 19
Sørg for, at lægerne i områder med regionsklinikker har samme favorable vilkår som regionsklinikkerne, så de kan konkurrere. Det er bare ét af de 10 gode råd til at håndtere lægemanglen af Mireille Lacroix i
Reply Retweet Like
PLO retweeted
Gunver Lillevang Jun 18
Nordic Congress of GP 2019: Langtids-relation ml læge og patient i almen praksis er DEN eneste faktor, der er vist at kunne forebygge indlæggelser. At have en egen læge gør en forskel - for de syge og alle os andre der kan have behovet i morgen.
Reply Retweet Like
PLO Jun 15
Reply Retweet Like
PLO retweeted
SundhedsParlamentet Jun 15
Vi er taget på besøg hos . sætter diabetesbehandlingen til debat. fra og er i panelet. Hvor mon er henne?
Reply Retweet Like
PLO Jun 15
Stort tillykke til praktiserende læge Thomas Saxild, der på vegne af projektet TVÆRSAM modtager Diabeteshandlingsprisen 2019 sammen med centerchef for Center for Diabetes og ledende overlæge på Bispebjerg Hans Perrild.
Reply Retweet Like