Kangmas Diajeng 28 Apr 19
Rahayu sedayanipun... Pripun kabare, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin . . Minggu 28 April 2019 - Perwakilan dari paguyuban Kangmas Diajeng Kota Blitar berkesempatan hadir dalam malam final pemilihan Duta Wisata Dimas Diajeng Kota Jogja 2019