Paweł Kubala Nov 28
"Wyborcza" to podaje? Nie wierzę.