Paula Larrain ❤️ Aug 19
Jeg kunne godt være bange for, at en normalisering fører til mere vold, idet nogle vil føle deres handlinger retfærdiggjort med, at det jo er normalt at se ned på og frygte en bestemt befolkningsgruppe. Verbale overfald mod fx muslimske bagerjomfruer er et eksempel herpå