ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΔΙΚΗΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ Φ/Π Nov 26
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αδικημένων Φωτοβολταϊκών Αγροτικών ΠΣΑΑΦ τοποθετήθηκε στην επιτροπή παραγωγής/ενέργειας για τη ΜΕΓΑΛΗ αδικία που υπέστησαν οι αγρότες