Twitter | Search | |
POPON
Polska Organizacja Pracodawców Osób NIepełnosprawnych - organizacja zrzeszająca i działająca na rzecz pracodawców osób niepełnosprawnych.
61
Tweets
2
Following
13
Followers
Tweets
POPON Aug 14
Konsekwencje wyroku TK - ważna odpowiedź BON ws. dokumentowania tzw. schorzeń szczególnych:
Reply Retweet Like
POPON Aug 8
KAS sprawdzi ZFRON - kolejny projekt ustawy nowelizującej przepisy ustawy o rehabilitacji a w nim nowe zasady kontrolowania obecnych i byłych zakładów pracy chronionej:
Reply Retweet Like
POPON Aug 2
Czeka nas kolejna nowelizacja ustawy o rehabilitacji... - na szczęście tylko o charakterze porządkowym
Reply Retweet Like
POPON Aug 2
O skutkach wyroku TK dla systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, projekcie ustawy i propozycji POPON w tym zakresie dziś w
Reply Retweet Like
POPON Aug 1
Ostatni dzwonek dla nowych Lodołamaczy !!! To już dosłownie ostatnie chwile na to, by wziąć udział w Konkursie Lodołamacze. Czas na przesłanie zgłoszenia mija 15 sierpnia. Formularze zgłoszeniowe należy wypełnić online poprzez stronę:
Reply Retweet Like
POPON Jul 30
o wpływie wyroku TK na rynek pracy osób niepełnosprawnych: Dziękujemy za rzetelne przedstawienie sprawy i zwrócenie uwagi na perspektywę pracodawcy. Nasza propozycja to rozwiązanie obecnej sytuacji:
Reply Retweet Like
POPON Jul 27
Dziękujemy za bardzo owocne spotkanie.
Reply Retweet Like
POPON Jul 26
Z Prezesem rozmawialiśmy dziś o tym jak wykorzystać dobre wnioski z ostaniej kontroli w budowie przejrzystego i dobrego systemu wsparcia zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jak i przedstawianiu prawdziwego wizerunku pracodawców
Reply Retweet Like
POPON Jul 26
Dziś w nasz komentarz do propozycji nowelizacji ustawy o rehabilitacji.. POPON przygotował i przekazał min. i min. propozycję optymalnego rozwiązania
Reply Retweet Like
POPON Jul 25
Złożyliśmy dziś propozycję poprawki, która rozwiązuje wszystkie sytuacje wynikające z wyroku TK z poszanowaniem pełnego prawa osób niepełnosprawnych do ochrony informacji wrażliwych
Reply Retweet Like
POPON Jul 25
POPON przedstawia konkretną propozycję uzupełnienia projektu nowelizacji ustawy o rehabilitacji… (druk sejmowy nr 2773) o rozwiązanie pozwalające na pełne korzystanie z instrumentów wspierających zatrudnienie ON po wyroku TK z 19.06.18
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Replying to @BIPolska @PracodawcyRP
Nie zgadzamy się na żadne nadużycia w systemie wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych ale czy nieprawidłowości u 35 z ponad 30.000 pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne powinna być głównym przekazem wiadomości o wynikach ważnej kontroli?
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Replying to @Money_pl @NIKgovPL
Raport : „Kontrola NIK wykazała, że większość pracodawców spełniła warunki do otrzymania dofinansowania.”(). To, a nie nieliczne przypadki nadużyć, jest prawdziwy obraz pracodawców osób niepełnosprawnych.
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Szkoda, że powielane są użyte do „promowania” ważnego raportu patologiczne, występujące marginalnie, bo dotyczące 35 z 30.000 pracodawców sytuacje. Szczególnie, że w samym raporcie tak radykalnych stwierdzeń juz nie znajdziemy.
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Replying to @pulshr_pl
Przedstawianie systemu wsparcia aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych przez pryzmat 35 patologicznych sytuacji nie jest prawdziwym obrazem 30.000 pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne.
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Replying to @NIKgovPL @PracodawcyRP
Dlaczego marginalne zjawiska (35 przypadków na 30.000 pracodawców) promują ważny i interesujący raport? Pracodawcy nie zgadzają się na patologię i oczekują precyzyjnych i łatwych do stosowania przepisów wspierających zatrudnienie niepełnosprawnych.
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Raport : pracodawcy od dawna oczekują realizacji wniosków o wprowadzenie precyzyjniejszych przepisów uwzględniającej zasady rozliczania wpłat z tytułu ubezpieczeń, w tym niepełnych lub będących następstwem korekt
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Raport : ręczna blokada wypłaty należnego wsparcia jako rozwiązanie problemów systemu to kuriozalny pomysł. Pracodawcy od dawna oczekują na jasne, konkretne i proste do stosowania zasady ubiegania się dofinansowanie.
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Raport : każda patologia jest zła ale czy teza o tym, że taki jest obraz pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na podstawie nieprawidłowości u 35 z ponad 30.000 pracodawców powinna być głównym przekazem wiadomości o wynikach kontroli?
Reply Retweet Like
POPON Jul 20
Raport o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych - od absurdalnych tez po ciekawe wnioski
Reply Retweet Like