Twitter | Search | |
Poland in CoE
Laureaci konkursu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego nt. Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności: Hubert Górka, Julita Kowalska i Dominika Kuźma, z wykładowcą dr Robertem Tabaszewski, odbyli wizytę studyjną w Radzie Europy, ETPCz i SP RP w Strasburgu.
Reply Retweet Like More