PsstBrommersKieken Aug 26
"Zullen we gaan roeien?" - "Nee joh, laten we gaan touwtrekken." "Zeg, ik krijg opeens een idee..."