PEN Català Nov 14
🔎L'avaluació es va completar amb una enquesta que es va enviar després per mail