เพชรประกาย เซอร์วิส Sep 20
2ล้านพิกเซล Dahua "Full Color" ภาพสีทั้งกลางวันและกลางคืน บันทึกเสียงในตัว ฟังเสียงได้ ถือว่าจัดมากๆ — ที่ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV