Twitter | Search | |
Ottoman Imperial Archives
Thousands of historical pictures, maps & documents about the Ottoman Empire. Support our work:
15,909
Tweets
20,834
Following
168,212
Followers
Tweets
Ottoman Imperial Archives 45m
Jerusalem Clock Tower, Palestine, 1900s Kudüs Saat Kulesi, Filistin, 1900'ler
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 2h
Selanik (Thessaloniki, Greece), 1900s Selanik (Yunanistan), 1900'ler
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 3h
Ottoman Children in Istanbul, c1900 Ayvansaray'da Çocuklar, İstanbul, 1900c
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 4h
Distributing Money to the Poor on the Occasion of the Barat Night, 1908 Berat Gecesi Münasebetiyle Fukaraya Dağıtılmak Üzere Atiyye İtası, 1908
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 4h
Bursa, 19th Century
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 4h
Receipt Seal, 1698 Makbuz Mührü, 1698
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 21h
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 21h
Fishermen in Istanbul, 1848 İstanbul'da Dalyan Balıkçılar, 1848
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 21h
Portrait of an Ottoman Man, c1825 Bir Osmanlı Bey Portresi, 1825c
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 22h
Monastir (Bitola, Macedonia), 1910s Manastır (Makedonya), 1910'lar
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 22h
The Government House of Alaşehir, 1837 Alaşehir Hükümet Konağı (Manisa), 1837
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 23h
An Armenian Mother, 1897 Bir Ermeni Anne, 1897
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives 23h
Map of the Ottoman Empire in Europe, 1730s Osmanlı Avrupası Haritası, 1730'lar
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 6
Ottoman Cavalary Soldiers in Erzincan, 1890s Erzincan'da Osmanlı Süvari Askerleri, 1890'lar
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 6
A Mosque in Modon (Methoni, Greece), 19th Century Modon'da (Yunanistan) Bir Cami, 19. Yüzyıl
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 5
Ottoman Travel Use Pocket Paper Soap, Müderriszade Hilmi, 1910 Osmanlı'da Seyahatlerde Kullanılan Kağıt Şeklinde ve Ambalajlı “Tuvalet Cep Sabunu”, Müderriszade Hilmi, 1910
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 5
Sultan Abdulhamid's Grant Prize of 10,000 Franks and the Bestowal of 1st Class Medjidie Order to Louis Pasteur for Discovering the Vaccine for Rabies Kuduz Aşısını Bulan Louis Pasteur'ün Sultan Abdülhamid Tarafından 10 Bin Frank Ödül ve 1.Drc Mecidiye Nişanı ile Ödüllendirilmesi
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 5
Darülaceze (Almshouse), Istanbul, c1900
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 5
Cairo, Egypt, 1840s Kahire, Mısır, 1840'lar
Reply Retweet Like
Ottoman Imperial Archives Apr 5
Dardanelles, 1680s Çanakkale Boğazı, 1680'ler
Reply Retweet Like