Oscar Jané Jul 29
Si voleu lectura d’estiu, no deixeu de llegir el darrer volum de la revista del sobre ELS NO-LLOCS DE L’EXILI i la REPÚBLICA CATALANA La podeu trobar p.ex a de o bé online a 🔝🔝