Instytut Ordo Iuris Jun 18
- Dzięki Samorządowej Karcie Praw Rodzin rodzice będą każdorazowo decydować o ewentualnym udziale ich dzieci w kontrowersyjnych zajęciach, po uprzednim zapoznaniu się z ich szczegółowym programem - pisze z .