OnaMediterrània 88.8 Dec 4
8.000 llamps i 102 incidents, balanç de la tempesta sobre les Balears via