Northern Dispatch Sep 9
"Ano ang nagaganap sa Cagayan Valley noong si GMA ang pangulo? (1/2)" -