Norbert Buiter Sep 18
Gelukkig hebben ze nog wel gevoel voor humor daar bij Financiën... "Het kabinet stelt voor om de huidige kleineondernemersregeling <...> te moderniseren door de introductie van een Facultatieve Omzetgerelateerde Vrijstellingsregeling Omzetbelasting (hierna: nieuwe KOR) 😂