Twitter | Search | |
Bodlon
Whether it’s kitchenware or cushions, posters or pottery, or whether you live in Kensington or Kidwelly, we’re sure that you’ll find something special at Bodlon
4,374
Tweets
1,326
Following
2,287
Followers
Tweets
Bodlon retweeted
Cadi Dafydd Jones 17h
📢 Mae a wedi ymuno â'r line-up! 🍸Lot o gin, bach o gwrw, tamaid bach i fwyta ac achos teilwng! 🎫Tocynnau ar werth NAWR o siop , a Caban
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Trystan Ap Owen May 23
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Owain Evans May 22
Hwn yn digwydd nos wener 'ma. This Friday... gulp!
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Gwilym Dafydd May 21
Dych chi’n mynd i ☕️ a chlonc yn Yr Ais bore fory 10.30? Mae 12 copi o mis Mai ar werth yn Siop Mae tudalen y Dysgwyr ar tud. 9 Bargen am £1. Mwynhewch y siarad a’r darllen! 😀
Reply Retweet Like
Bodlon May 22
Amser yma wythnos nesa mi fyddwn ni ar faes ! Cofiwch ddod draw i weld ni! This time next week, we'll be at the Urdd Eisteddfod! Remember to pop over and see us!
Reply Retweet Like
Bodlon May 22
Albwm ar gael yn ein siop yn yr album available in our shop in the
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Celfennau May 21
Post cyntaf i mi ers amser, ar ôl misoedd o chemo a llawdriniaeth. Diolch am fynd mâs a fi am y pnawn a chasglu garlleg gwyllt, i fi gael gwneud Pesto gyda linguini i swper. Mae'r tŷ yn drewi ond mi oedd swper yn flasus iawn.
Reply Retweet Like
Bodlon May 19
Replying to @MrLSaunders
Yes great. Post@bodlon.com
Reply Retweet Like
Bodlon May 19
Replying to @MrLSaunders
We can get one made for you😀
Reply Retweet Like
Bodlon May 19
Replying to @MrLSaunders
These? Available online and in our shop and café ❤️
Reply Retweet Like
Bodlon May 18
Bodlon Coffee Shop - Whitchurch
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Gwilym Dafydd May 16
Llongyfarchiadau a diolch yn fawr Meilir Thomas. Mae hanes yr Ysgol ar dudalen 4 ac mae Ysgol y Wern ar y gwaelod. Mae modd prynu copiau am £1 yn Siop Yr Ais Rhifyn 24 tud. Pob llun mewn lliw. Golygydd: Ioan Kidd
Reply Retweet Like
Bodlon May 16
Anrhegion a chardiau Sul Y Tadau ar gael yn Bodlon! Fathers Day cards and gifts available at Bodlon!
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Bodlon May 11
Dyma rhai o lyfrau rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 sydd ar gael yn ein siop yn yr These are some of the books on the short list for Wales Book of the Year 2018 that are available in our shop in the Old Library
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Shw’mae Caerdydd May 12
☀️Bore da Caerdydd!☀️ Yn Yr Hen Lyfrgell trwy’r dydd heddiw ar gyfer
Reply Retweet Like
Bodlon May 11
Dyma rhai o lyfrau rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2018 sydd ar gael yn ein siop yn yr These are some of the books on the short list for Wales Book of the Year 2018 that are available in our shop in the Old Library
Reply Retweet Like
Bodlon May 11
Llyfr y mis! CICIO’R BAR Gan Ar gael yn siop Bodlon yn
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Bodlon May 9
Bwydlen newydd sbon Caffi Bodlon! Opsiynau ar gyfer llysieuwyr a figaniad ar gael. Dewch draw!
Reply Retweet Like
Bodlon May 9
Bwydlen newydd sbon Caffi Bodlon! Opsiynau ar gyfer llysieuwyr a figaniad ar gael. Dewch draw!
Reply Retweet Like
Bodlon retweeted
Llio Angharad 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 May 8
Does dim digon o fwytai Caerdydd yn cynnig bwydlen . sydd yn siom. Mae - angen cael mwy o lefydd yn Nghaerdydd yn creu bwydlen yn Gymraeg. Sgwrs ar gyfer
Reply Retweet Like