News18 Assam & NE Sep 12
ধুবুৰীৰ আশাৰীকান্দি বজাৰৰ যোজনা অটো চেণ্টাৰ নামৰ বাইকৰ শ্ব’ৰুমত দুৰ্বৃত্তৰ দলৰ আক্ৰমণ। আক্ৰমণত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় শ্ব’ৰুমৰ দুই কৰ্মচাৰী। আহত নাজিৰ হুছেইন আৰু আজাহাৰ আলীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে হাস্পতালত। শ্ব’ৰুমৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে গৌৰীপুৰ থানাত দাখিল কৰিছে এজাহাৰ।