News18 ಕನ್ನಡ 15 Sep 15
ಫಾಲಿ ನಾರಿಮನ್‌ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚೆ. ವಾರದೊಳಗೆ ಮಹದಾಯಿ ನ್ಯಾಯಾಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ: ದಿಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಚಿವ ಪಾಟೀಲ್‌ ಹೇಳಿಕೆ