Nechama Duek Jul 17
ח״כ סתיו שפיר ל : ברור שיש מי שמנהל את הקמפיין נגד אהוד ברק. זה לא אומר שאין לבחון את הדברים לעומק ושמחתי לשמוע שברק הודיע מיד שהוא מנתק את קשריו העיסקיים עם אפסטיין.