Mohd Najib Tun Razak 26 Jul 19
Betul. Jika fakta, huraian atau data saya salah atau fitnah, sila sangkal dan saman fitnah sahaja. Apa susahnya?