NTvG Jun 6
Verstoring in observationeel onderzoek: ‘confounding'